Domov  ::  Kontakt  ::  Pomoč

>>

>>

>>

>>

>>

>>

 
 
 
BELEŽENJE DELOVNEGA ČASA - SOFT.TIME

 

Klasični sistemi za beleženje delovnega časa, ki beležijo zgolj dejanske ure prisotnosti, so za proizvodna podjetja pomanjklivi. Soft:Time je evidenco delovnega časa razširil v novo dimenzijo – evidenco opravljenih nalog.

 

Osnovne lastnosti sistema Soft:Time:

 • Evidenca opravljenih nalog s točnim številom realiziranih ur
 • Evidenca prisotnosti na delovnem mestu
 • Različni načini avtentikacije zaposlenih – biometrija (prstni odtisi), gesla, magnetne kartice
 • Uporaba različnih urnikov
 • Podpora izmenskemu delu
 • Povezava z različnimi poslovnimi rešitvami (ERP)
 • Možnost vnaprejšnjega planiranja nalog
 • Analitika opravljenih nalog glede na različne kriterije
 • Uporaben tudi za administrativni del podjetja kot običajni sistem za beleženje delovnega časa
 •  

  Analitika opravljenega dela

  Kombinacija opravljenega dela ter poznavanja nalog na katerih je bilo to delo opravljeno je učinkovit recept ki nas pripelje do natančne analize proizvodnega procesa. Tako lahko na podlagi pridobljenih podatkov izračunamo norme, ki so podlaga za nadaljno planiranje proizvodnje.

   

  Živi pregled nad aktualnimi projekti

  S pomočjo kombinacije načrta, norm ter realiziranih ur lahko izrazimo na dan natančno dejstvo ali posamezen projekt prehiteva ali pa je v zaostanku. V vsakem trenutku lahko vidimo ali se delo v proizvodnji odvija v skladu z načrtom ali pa je potrebno projektom dodeliti več resursov.

   

  Avtentikacija s pomočjo biometrije – prstnih odtisov

  Zloraba magnetnih kartic je pogost problem v poslovnem svetu. Najbolj sprejemljiva tovrstna rešitev je metoda »Kdo si«, ki za avtentikacijo namesto magnetnih kartic uporabi kar edinstven človeški identifikator – prstni odtis. Poleg tega s tem odpravimo problem pozabljenih kartic.

   

  Urniki ter izmensko delo

  Zaposleni morajo na delo v prizvodnji prihajati pravočasno, saj je delo običajno odvisno od vsakega posameznika. Sistem zato omogoča vpeljavo internih pravilnikov podjetja o prihodih, odhodih in času za malico. Seveda pa obstaja tudi možnost fleksibilnega delovnega časa. Ker je proizvodnja zelo drag proces, katerega se večinoma opravlja v večih izmenah to podpira tudi Soft:Time.

   

  Nadzor nad prisotnostjo

  Sistem sam po sebi na podlagi politike podjetja nadzira prisotnost zaposlenega. V primeru, da je politika kršena (npr. delavec je opravil več nadur kot mu je bilo dovoljeno) je o tem obveščen njegov nadzornik, ki mora to potrditi ali pa opraviti korekcijo. Nadzornik skrbi tudi za evidenco o odsotnosti ter beleži zamudnike.

   

  Vnaprejšnje planiranje nalog

  Nadzornik lahko planira naloge za delavce vnaprej. Tako delavec vsak dan ob prijavi na delovno mesto izve, katere naloge ga čakajo. Po koncu delovnega dne pa zgolj določi koliko ur je na posamezni nalogi realiziral ter se odjavi.

   

  Povezava s poslovnimi rešitvami

  Sistem lahko šifrante delovnih nalogov, pozicij ter opravil črpa z obstoječih poslovnih rešitev podjetja. Tako ni potrebno vzporedno vnašanje v oba sistema. Sinhronizacija se opravlja samodejno v določenem časovnem intervalu ali pa ročno. Soft:Time pa ima sposobnost vodenja vzporedne evidence ur v obstoječi poslovni rešitvi podjetja iz česar se nato lahko avtomatično črpajo podatki za plače.

   
  Mojarhiv Soft.Time Ebankir Soft.Control Soft.Portfelj
  © 2015   Soft, informacijski sistemi, d.o.o.  |  Pogoji uporabe