Domov  ::  Kontakt  ::  Pomoč

>>

>>

>>

>>

>>

>>

 
 
 
DOKUMENTNI SISTEM - MOJARHIV

 

Uporaba rešitve Mojarhiv poenostavi in izboljša poslovne procese, zagotavlja veliko hitrejši in cenejši dostop do poslovnih informacij ter takojšnje obveščanje o poslovnih dogodkih. Osnovne lastnosti Mojarhiv-a:

 • Varen zajem in shranjevanje dokumentov
 • Dostop do arhiva prek spletnega brskalnika
 • Elektronska poštna knjiga (Soft:PK)
 • Popolna povezava z različnimi poslovnimi rešitvami (ERP)
 • Avtomatska prepoznava prejetih računov (Soft:IR)
 • Upravljanje s tokom dokumentov (workflow)
 • Souporaba obstoječih sistemov za upravljanje uporabniških pravic
 • Zajem dokumentov iz različnih virov
 • Napredni sistem obveščanja o dogodkih znotraj procesov (prek e-pošte, SMS, RSS)
 •  

  Avtomatska prepoznava prejetih računov (Soft:IR)

  Sestavni del Mojarhiv-a za večja podjetja predstavlja rešitev Soft:IR, ki opravlja avtomatsko prepoznavo prejetih računov z najnaprednejšo tehnologijo prepoznave anarhičnih podatkovnih naborov. To v poenostavljenem jeziku omogoča preko 84% natančnost prepoznave ključnih postavk na prejetih računih, s ciljem minimiziranja ročnih vnosov v računovodstvu.

   

  Hitro iskanje po besedilu

  Mojarhiv omogoča iskanje po celotni vsebini dokumentov (OCR, pdf, doc, xls, xml...), ročno vnešenih atributih ter vseh ostalih poslovnih spremenljivkah, povezanih z ERP sistemi in tokovi dokumentov.

   

  Povezava s poslovnimi rešitvami (ERP)

  Mojarhiv se na različnih nivojih neposredno povezuje z najbolj razširjenimi poslovnimi rešitvami:

 • likvidacija prejetih/izdanih računov, pogodb
 • podpora enostavnejšemu in natančnejšemu evidentiranju poslovnih dogodkov (stroškovna mesta, nosilci, profitni centri...)
 • prikazovanje dokumentov neposredno iz poslovnih rešitev
 • povezave z dobavnicami, naročilnicami...
 • prikazovanje dokumentov glede na finančne spremenljivke, različne vrste zapadlosti...
 •  

  Upravljanje s pravicami uporabnikov

  Mojarhiv temelji na lastni rešitvi za upravljanje uporabniških pravic, pri čemer se preprosto povezuje z obstoječimi imeniškimi sistemi, kot so Novell Directory Services (NDS), LDAP, Microsoft Active Directory (AD). Pristopne kontrole je možno definirati do nivoja posameznega dokumenta.

   

  Upravljanje s tokom dokumentov in precesov (Workflow)

  Mojarhiv podpira različne tokove dokumentov oziroma procese, med katerimi je največkrat uporabljena podpora likvidaciji računov, snovanju pogodb, nadzoru nad projekti oziroma profitnimi centri.

   

  Zajem dokumentov iz različnih virov
 • skenerji
 • elektronska pošta
 • datotečni sitemi
 • multifunkcijske naprave
 • faks strežniki
 • spletne storitve (soap)
 • relacijske baze podatkov
 •  
   
  Mojarhiv Soft.Time Ebankir Soft.Control Soft.Portfelj
  © 2015   Soft, informacijski sistemi, d.o.o.  |  Pogoji uporabe